Donderdag 9 november
Congrescentrum 1931 's-Hertogenbosch
Nationaal
Sustainability
Congres
Nationaal
Sustainability
Congres

Donderdag 9 november Congrescentrum 1931 's-Hertogenbosch

Nationaal Sustainability Congres 2017-07-04T15:02:53+00:00

LAATSTE NIEUWS:

ESAA Executive Programs (Erasmus Universiteit Rotterdam) themapartner van het NSC met impact!

ESAA Executive Programs van Erasmus Universiteit Rotterdam is themapartner van het NSC. In een themasessie zal Karen Maas (Director Impact Centre Erasmus & Program Director Executive Program CSR) samen met Annette van Waning (Head of CSR & Impact Vebego) ingaan op de interessante trend van impact meten en impact denken!

Impact meten en impact denken is hot. Onderwerpen die voorheen er niet toe deden zijn nu opeens materieel en brengen voor bedrijven financiële kansen en risico’s met zich. Maar hoe krijg je nu wezenlijk inzicht in wat je bereikt en wat je kunt doen om je impact te vergroten? Om hier strategisch invulling aan te geven moeten we terug naar de basis. Wat is de Purpose van jouw bedrijf, en welk verschil wil en kun jij maken? Vebego is deze strategische zoektocht en uitdaging aangegaan en neemt u mee op hun reis. De moeilijke uitdagingen maar ook de gouden kansen die aan het licht zijn gekomen worden in de themasessie op een interactieve wijze besproken.

Incentro Fair Trade Solutions is innovation partner van het NSC

Incentro Fair Trade Solutions zal als ‘Innovation Partner’ van het 17de Nationaal Sustainability Congres een interessante pitch geven!

De Afrikaanse bevolking groeit snel, en een steeds groter deel van de inwoners is hoogopgeleid. Toch loopt de werkgelegenheid achter: zo vindt van de 800.000 Kenianen die jaarlijks afstuderen slechts 6,25% binnen 12 maanden een baan.

Incentro Fair Trade Solutions gaat dit probleem te lijf door Afrikaanse ICT’ers te verbinden met klanten die fair trade IT oplossingen zoeken. Ons doel is Afrikaanse ontwikkelaars in staat te stellen zelfstandig te worden op de internationale markt. Tegelijkertijd helpen we hen om de leefomstandigheden in hun thuisland te verbeteren door de nadruk te leggen op technologie die duurzaamheid ten goede komt. Dit initiatief sluit zeer goed aan bij het realiseren van de Sustainable Development Goals.

Dorothee van Vredenburch (NN Group) key note speaker en deelnemer plenaire panel over purpose

Dorothee van Vredenburch, Chief Change & Organisation in de Management Board van NN Group houdt een keynote en zal deelnemen aan het plenaire panel over ‘Purpose’ tijdens het  Nationaal Sustainability Congres 2017.

NN Group’s purpose is ‘we help secure people’s financial futures’. In hoe wij deze missie vervullen staan onze waarden – care, clear, commit – centraal. Ze vormen de basis van onze cultuur en zijn de leidraad voor hoe wij met onze belanghebbenden omgaan.

NN Group is zich zeer bewust van onze rol in de samenleving en we hechten belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar werken we continu aan. Wij willen waarde creëren voor al onze belanghebbenden: onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en zakelijke relaties, en voor de samenleving als geheel. Onze duurzaamheidsagenda spitst zich toe op het verbeteren van het financiële welzijn van mensen en op verantwoord beleggen.

Dorothee van Vredenburch: ’Het is mijn persoonlijke missie om de verbinding te leggen tussen purpose, people and performance. Te veel sturen op performance, en niet op de purpose, kan leiden tot korte termijn denken en handelen. Andersom geldt dat te veel nadruk op de ‘zachte kant’ van je bedrijfsvoering er voor kan zorgen dat je inefficiënte keuzes maakt. Bij leiderschap gaat het om het vinden van de juiste balans. Hierbij zijn je medewerkers –‘your living assets’ – van essentieel belang; zij vormen de brug naar de belanghebbenden van het bedrijf, en bepalen voor een groot deel de impact die wij op de samenleving hebben.’

Purpose, action, impact!
Accelereren naar een duurzame toekomst

De 17e editie van het Nationaal Sustainability Congres (NSC) richt zich op het versnellen van de duurzame ontwikkeling door purpose en impact. De invloed van menselijk handelen op de planeet is onomstotelijk bewezen. De gevolgen van klimaatverandering zijn inmiddels volop merkbaar. Mensenrechten worden nog lang niet overal gerespecteerd en sociale cohesie staat onder druk. En zelfs honger is anno 2017 nog altijd de wereld niet uit. Tijdens het NSC 2017 dan ook geen focus op visies en meningen, maar op concrete plannen en acties. Laat u inspireren en wordt onderdeel van deze actiegerichte beweging.

Bedrijfsleven en overheden zijn aan zet. Met alleen mooie ideeën redden we het niet. Nu komt het aan op het opzette van actieplannen en de concrete uitvoering daarvan. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen daarbij een kapstok en uitdaging om in 2030 op tal van terreinen de wereld daadwerkelijk te verbeteren.

Als we naast duurzame ontwikkeling ook grote veranderingen meenemen, zoals de 4de industriële revolutie, ICT-ontwikkelingen en sociale vernieuwingen, dan staat het bedrijfsleven voor grote uitdagingen. Voor veel bedrijven betekent dit dat het businessmodel volledig op de schop moet!
Bedrijven zonder duidelijke ‘purpose’, hebben geen toekomst. Producten en diensten moeten van maatschappelijk nut zijn, een positieve bijdrage leveren c.q. impact hebben. Zo niet dan zijn bedrijven niet alleen minder aantrekkelijk voor beleggers en investeerders, maar ook voor potentiële werknemers. Kortom, ze zijn niet ‘future-proof’.

Zo neemt de kritiek toe op bedrijven die actief zijn in de fossiele grondstoffen en in de tabaks- en voedingsmiddelenindustrie. Nemen impact-investing en sociale ondernemingen een steeds grotere vlucht en zijn start-ups veel sneller in staat, vaak disruptieve, innovaties op de markt te brengen en de gevestigde orde te verslaan. Aan overheden de schone taak, om een versnelde duurzame ontwikkeling te faciliteren voor alle spelers. Door ruimte te creëren en kaders aan te passen.

Tijdens het Nationaal Sustainability Congres op 9 november willen deze transformatie centraal stellen en helpen. Niet alleen met inspirerende voorbeelden uit de praktijk, maar door urgente vraagstukken te vertalen in oplossingen, concrete afspraken en acties.  Daarbij verbinden we relevante stakeholders, waar u als deelnemer er een van bent. Het Nationaal Sustainablity Congres als een nieuw startpunt voor een versnelling in duurzame ontwikkeling; Purpose, action, impact!

Purpose, action, impact!
Accelereren naar een duurzame toekomst

De 17e editie van het Nationaal Sustainability Congres (NSC) richt zich op het versnellen van de duurzame ontwikkeling door purpose en impact. De invloed van menselijk handelen op de planeet is onomstotelijk bewezen. De gevolgen van klimaatverandering zijn inmiddels volop merkbaar. Mensenrechten worden nog lang niet overal gerespecteerd en sociale cohesie staat onder druk. En zelfs honger is anno 2017 nog altijd de wereld niet uit. Tijdens het NSC 2017 dan ook geen focus op visies en meningen, maar op concrete plannen en acties. Laat u inspireren en wordt onderdeel van deze actiegerichte beweging.

Bedrijfsleven en overheden zijn aan zet. Met alleen mooie ideeën redden we het niet. Nu komt het aan op het opzette van actieplannen en de concrete uitvoering daarvan. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen daarbij een kapstok en uitdaging om in 2030 op tal van terreinen de wereld daadwerkelijk te verbeteren.

Als we naast duurzame ontwikkeling ook grote veranderingen meenemen, zoals de 4de industriële revolutie, ICT-ontwikkelingen en sociale vernieuwingen, dan staat het bedrijfsleven voor grote uitdagingen. Voor veel bedrijven betekent dit dat het businessmodel volledig op de schop moet!
Bedrijven zonder duidelijke ‘purpose’, hebben geen toekomst. Producten en diensten moeten van maatschappelijk nut zijn, een positieve bijdrage leveren c.q. impact hebben. Zo niet dan zijn bedrijven niet alleen minder aantrekkelijk voor beleggers en investeerders, maar ook voor potentiële werknemers. Kortom, ze zijn niet ‘future-proof’.

Zo neemt de kritiek toe op bedrijven die actief zijn in de fossiele grondstoffen en in de tabaks- en voedingsmiddelenindustrie. Nemen impact-investing en sociale ondernemingen een steeds grotere vlucht en zijn start-ups veel sneller in staat, vaak disruptieve, innovaties op de markt te brengen en de gevestigde orde te verslaan. Aan overheden de schone taak, om een versnelde duurzame ontwikkeling te faciliteren voor alle spelers. Door ruimte te creëren en kaders aan te passen.

Tijdens het Nationaal Sustainability Congres op 9 november willen deze transformatie centraal stellen en helpen. Niet alleen met inspirerende voorbeelden uit de praktijk, maar door urgente vraagstukken te vertalen in oplossingen, concrete afspraken en acties.  Daarbij verbinden we relevante stakeholders, waar u als deelnemer er een van bent. Het Nationaal Sustainablity Congres als een nieuw startpunt voor een versnelling in duurzame ontwikkeling; Purpose, action, impact!

Uw dagvoorzitter

Lars Sørensen

Event Designer | Dagvoorzitter | Presentator | Business Vlogger

Sprekers o.a.


Ruud Koornstra

Energiecommissaris Nederland en ondernemer


Marjan van Loon

President-directeur Shell Nederland


Jan Paul van Soest

Milieu- en klimaatdeskundige


Talitha Muusse

Ondernemer / generatie-expert


Bas van Abel

CEO en founder Fairphone


Eelco Blok

CEO & Voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN NV.


Jacques van den Broek

CEO & Voorzitter van de Raad van Bestuur van Randstad Holding nv.


Dorothee van Vredenburch

Chief Change & Organisation (CCO) and Member of the Management Board NN Group
 


Suggestie?

Heeft u een suggestie voor een spreker op ons congres, of een ander inhoudelijke suggestie? Laat het ons weten!


Blijf op de hoogte via Social Media!

Programma

Ontvangst en registratie op de Sustainability Fair

Opening Lars Sørensen, dagvoorzitter
‘Call to Action’ door Ruud Koornstra, Energiecommissaris Nederland en ondernemer

Lars Sørensen, Event Designer | Dagvoorzitter | Presentator | Business Vlogger

Ruud Koornstra, Energiecommissaris Nederland en ondernemer

Een dialoog tussen milieu- en kimaatdeskundige Jan Paul van Soest en Nederland-directeur Marjan van Loon van Shell, onder leiding van Talitha Muusse, ondernemer/generatie-expert

Na de opening van het congres door Ruud Koornstra, energiecommissaris van Nederland, staat een spannende dialoog op het programma. Spannend omdat het een dialoog is met de onderneming Shell waarvan de ‘purpose’ veel ter discussie staat. Waar staat Shell nu eigenlijk voor? Zoveel mogelijk olie en gas produceren en waarde genereren voor de huidige aandeelhouders? Is de toekomstige waarde niet juist te vinden in duurzame energie? Waarom investeert Shell niet veel meer middelen in duurzame energie? Hoe kan Shell aan de vraag naar energie blijven  voldoen  en tegelijk vol in zetten op het tegengaan van klimaatverandering? Is de uitdaging voor Shell niet om zelf volledig de purpose aan te passen?

Jan Paul van Soest, Milieu- en klimaatdeskundige

Marjan van Loon, President-directeur Shell Nederland

Talitha Muusse, Ondernemer / generatie-expert

Purpose Action Impact Talks 

Langs de as van Purpose, Action en Impact houden onze sprekers een inspirerend betoog van 8 minuten. Waar staat de organisatie nu? Wat is de koers en welke acties passend bij die koers kunnen we verwachten?

Hier na schuiven ze beiden aan tafel bij presentator Lars Sørensen en side-kick Talitha Muusse. Voor een goed gesprek over ambities, doelstellingen maar vooral de weg naar realisatie. We duiken dieper in op de ambities en de aanpak van KPN, FairPhone, NN en Randstad om op een positieve manier het verschil te maken in de duurzame transitie.

Waar staan ze op het gebied van Purpose, Action en Impact? De zaal vormt de redactie en denkt mee over vragen om voor te leggen aan steeds een tweetal van sprekers.

met:

Bas van Abel, CEO en founder Fairphone

Jacques van den Broek, CEO & Voorzitter Raad van Bestuur, Randstad Holding nv.

Eelco Blok, CEO & Voorzitter Raad van Bestuur, KPN NV.

Dorothee van Vredenburch, Chief Change & Organisation (CCO) en lid Management Board, NN Group

Onder leiding van

Lars Sørensen, Event Designer | Dagvoorzitter | Presentator | Business Vlogger

Side-kick

Talitha Muusse, ondernemer / generatie-expert

Ochtendpauze op de Sustainability Fair

Diverse parallelsessies met onafhankelijke sprekers, themapartners, call to action en open podium.

Klik hier voor meer informatie.

Lunchpauze op de Sustainability Fair

Diverse parallelsessies met onafhankelijke sprekers, themapartners, call to action en open podium.

Klik hier voor meer informatie.

5 minuten de tijd om bij de lezing van uw keuze aan te sluiten

Diverse parallelsessies met onafhankelijke sprekers, themapartners, call to action en open podium.

Klik hier voor meer informatie.

Pauze op de Sustainability Fair

Wie mag zich komend jaar MVO manager van het Jaar 2017 noemen?

De deelnemers aan het congres bepalen met hun stem wie van de drie genomineerde MVO Managers dé ‘MVO Manager van het Jaar’ wordt. De winnaar ontvangt uit handen van Maurits Groen (de ‘meest duurzame Nederlander’) een bokaal en een prachtig weekendarrangement voor twee personen in Duurzaam Landgoed Zonheuvel in Doorn. Ook mag de MVO Manager van het Jaar de effectenbeurs Euronext in Amsterdam openen met de gongslag (13 november)!

Keynote lezing wordt nader bekend gemaakt

Mensen en organisaties met ideeën heb ik genoeg voorbij zien komen. Van innovatie nu radicaal door naar implementatie: concrete plannen en acties. We gaan hier samen coalities vormen om meters te maken op weg naar een duurzame toekomst.

Ruud Koornstra, Energieambassadeur Nederland en ondernemer

We zijn blind, dom of lui. Ik kan geen andere verklaringen bedenken voor het trage tempo waarin we ons richting een duurzame samenleving bewegen.

Lars Sørensen, Dagvoorzitter

Praatclubs zijn passé. Tijd voor actie! – Nog nooit was de urgentie zo groot, net als het aantal aanwezige oplossingen in de markt.

Maria van der Heijden, Directeur-bestuurder MVO Nederland

Koplopers laten zien dat het kan. Wetenschappers tonen aan dat het moet. Nu komt het erop aan dat we doorschakelen en overal duurzame verandering echt in gang zetten.

Marjolein Demmers, Directeur De Groene Zaak

“After the planet, entrepreneurship is humanity’s highest gift.  Let’s make good use of it !”

Marcello Palazzi, Global Ambassador B Lab / co-founder B Corps Europe

‘Als je goed om je heen kijkt, zie je overal mogelijkheden om een verschil te maken. En alle redenen om dat ook te doen. Het nationaal sustainability congres biedt alle mogelijkheden om tot actie te komen!’

Jan van Betten, Oprichter Nudge

Voor wie?

Bedrijfsleven: duurzame ondernemers, CEO’s, beslissers en scenarioplanners die (mede)verantwoordelijk zijn voor de strategische koers van een organisatie, consultants, MVO- en CSR-managers, marketing en branding, public affairs, hr-managers

(Semi)-overheid, wetenschap, maatschappelijke/duurzame organisaties: onderzoekers, beleidsmakers en projectleiders die zich bezighouden met duurzaamheid en sociaal ondernemerschap

Financieel: beleggers in duurzame ontwikkelingen, impact-investeerders

De adviesraad


Marjolein Demmers

Directeur De Groene Zaak


Maria van der Heijden

Directeur-bestuurder MVO Nederland


Marcello Pallazi

Global Ambassador B Lab / co-founder B Corps Europe


Ruud Koornstra

Energiecommisaris Nederland en ondernemer


Jan van Betten

Oprichter Nudge

Aanmelden!

Voor slechts € 395,- neemt u deel aan dit unieke topcongres!

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

Partners

THEMAPARTNERS

INNOVATIEPARTNER

EXPOSANTEN

NETWERKPARTNERS

MET MEDEWERKING VAN

MEDIAPARTNERS

ORGANISATIE

In actie komen, doen we samen. Ook deze editie organiseren we graag met u.
Het Nationaal Sustainability Congres is immers niet alleen een begrip vóór, maar ook dóór duurzaam Nederland. Bent u die partner die ons helpt duurzame ontwikkeling in Nederland te versnellen?

PARTNER WORDEN

Laatste nieuws

ESAA Executive Programs (Erasmus Universiteit Rotterdam) themapartner van het NSC met impact!

ESAA Executive Programs van Erasmus Universiteit Rotterdam is themapartner van het NSC. In een themasessie zal Karen Maas (Director Impact Centre Erasmus & Program Director Executive Program CSR) samen met Annette van Waning (Head of CSR & [...]

Incentro Fair Trade Solutions is innovation partner van het NSC

Incentro Fair Trade Solutions zal als 'Innovation Partner' van het 17de Nationaal Sustainability Congres een interessante pitch geven! De Afrikaanse bevolking groeit snel, en een steeds groter deel van de inwoners is hoogopgeleid. Toch [...]

Dorothee van Vredenburch (NN Group) key note speaker en deelnemer plenaire panel over purpose

Dorothee van Vredenburch, Chief Change & Organisation in de Management Board van NN Group houdt een keynote en zal deelnemen aan het plenaire panel over 'Purpose' tijdens het  Nationaal Sustainability Congres 2017. NN Group's [...]

MEER NIEUWS

Datum & Locatie

Het Nationaal Sustainability Congres vindt plaats in 1931 te ‘s-Hertogenbosch

1931 – ‘s-Hertogenbosch
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch
Nederland
088-900 03 33
info@1931.nl

Facts & Figures

  • eerste editie in het jaar 2000 (Figi te Zeist) op initiatief van Folkert van der Molen
  • in totaal nu 16 edities georganiseerd
  • bezoekersaantallen 400-750 per editie
  • organisatie: adviesbureau Sustainalize (vanaf 2017) en congresbureau CKC Seminars
  • inmiddels 100+ sprekers op podium gehad waaronder CEO’s, ministers, directeuren NGO’s, leden Koninklijk Huis, young professionals, ondernemers, jongeren, (internationale) duurzaamheidsgoeroes, BN-ers etcetera