Solving Societal Challenges

Onze samenleving staat voor enorme, complexe uitdagingen. Denk aan de klimaatcrisis, de kloof tussen rijk en arm, ongeletterdheid en migratie. Deze problemen zijn complex, hardnekkig en ook nog eens van invloed op elkaar. Het ene kan niet worden opgelost zonder ook het andere aan te pakken. En helaas bestaat er geen magische oplossing. Vandaag niet en morgen niet.

Toch zien wij de contouren van een oplossing. Een oplossing waarin verandering onvermijdelijk is. Een unieke aanpak die verbinding aanmoedigt en de valkuilen van samenwerking tussen o.a. overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen erkent en overwint. Die zorgt dat deze organisaties zij aan zij staan om urgente maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Het impact ecosystem.

Tijdens deze sessie neemt Amber Bleeker van Kyden je mee in het impact ecosysteem-gedachtengoed. Menno Savenije laat vervolgens zien hoe deze theorie in de praktijk vorm krijgt door te vertellen over RefugeeWork, hét landelijke platform voor alle vluchtelingen in Nederland, waar werkgevers, gemeenten, NGOs en overige partners de krachten bundelen om vluchtelingen aan duurzaam werk te helpen.  

Op donderdag 23 november 2023 vindt de 22e editie van het Nationaal Sustainability Congres plaats. Het NSC is het langst bestaande duurzaamheidscongres ter wereld en kent een rijke historie met vele hoogtepunten. De deelname prijs bedraagt €395,- excl. BTW per persoon. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Overzicht Nieuws