Nationaal Sustainability Congres 2018

08.30 uur Ontvangst en registratie bezoekers op de Sustainability Fair

09.30 uur Opening door dagvoorzitter en Ruud Koornstra met 'Nederland op de global rankings'

Lars en Ruud nemen op prikkelende wijze door hoe Nederland scoort op de diverse ranglijsten op het gebied van duurzaamheid, klimaat, innovatie e.d. Waar gaat het goed, waar kan het beter en is duidelijk meer duurzame daadkracht nodig.


09.50 uur Keynote speech over 'Project Drawdown' door Chad Frischmann

Chad Frischmann (Vice President & Research Director van Project Drawdown) zal een keynote speech geven over ‘Project Drawdown’. Project Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Paul Hawken* is de initiatiefnemer. De meest gekwalificeerde en diverse groep onderzoekers van over de hele wereld werden bevraagd om de 100 meest inhoudelijke, bestaande oplossingen voor de aanpak van klimaatverandering te identificeren, te onderzoeken en te modelleren. Wat werd ontdekt, is een weg vooruit die de opwarming van de aarde binnen dertig jaar kan terugdringen. Het laat zien dat de mensheid over de middelen beschikt. Er hoeft niets nieuws te worden uitgevonden. De oplossingen zijn aanwezig en actief.

Via Climate Cleanup gaat een Nederlandse coalitie van bedrijven aan de slag met Drawdown. Aan het slot van de speech van Chad zal door Maurits Groen het eerste exemplaar van de Nederlandse vertaling van het boek Drawdown worden aangeboden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van bedrijven die dit financieel mogelijk gemaakt hebben. Lees hier meer daarover.

* Paul Hawken is een bekende Amerikaanse milieuactivist, ondernemer, auteur en activist. Hij inspireerde onder meer Ray Anderson, CEO van Interface tot het radicaal veranderen van de koers van deze tapijtfabrikant om in 2020 geen uitstoot meer te hebben (‘Mission zero’) en maakte Interface tot de meest duurzame onderneming ter wereld. Ray Anderson (overleden in 2011) gaf op de 5de editie van het Nationaal Sustainability Congres in 2004 daarover een inspirerende speech.


10.15 uur Keynote door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Circulaire economie, dat is een verandering van ons allemaal. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven zet uiteen waarom ze de ontwikkeling naar een circulaire economie wil opschalen en versnellen en de kansen die ze daarbij ziet voor het bedrijfsleven, werkgelegenheid, het behoud van biodiversiteit en het tegengaan van de plastic soep. Het kabinet werkt daarom samen met bedrijfsleven, mede-overheden, kennisinstellingen, vakbonden, financierende instellingen en maatschappelijke organisaties aan de uitvoering van programma ´Nederland Circulair in 2050´. In haar keynote gaat de staatssecretaris in op het belang van de transitie, de noodzaak van samenwerking en de concrete acties die het kabinet onderneemt om de transitie te versnellen en op te schalen.


10.40 uur Klimaattop 2018

Begin oktober jl. is het nieuwe IPCC rapport uitgekomen (Report on Global Warming of 1.5°C). Welke nieuwe inzichten brengt dit rapport? Wat doet de Nederlandse overheid op COP24 (24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) een maand na het congres (december) in Polen?

In deze ‘klimaattop’ wordt de actualiteit belicht en bediscussieerd. Met inbreng van verschillende prominente betrokkenen bij het klimaatdebat o.l.v. dagvoorzitter Lars Sørensen.


11.30 uur Pauze op de Sustainability Fair
 

12.00 uur Parallel programma ronde 1 met diverse sessies

Tijdens de parallelsessies in het middagprogramma komt een grote diversiteit aan onderwerpen aan bod.

Klik hier voor meer informatie


12.45 uur Lunchpauze op de Sustainability Fair
 

14.00 uur Parallel programma ronde 2 met diverse sessies

Tijdens de parallelsessies in het middagprogramma komt een grote diversiteit aan onderwerpen aan bod.

Klik hier voor meer informatie


14.45 uur Wisselen van zaal
 

14.50 uur Parallel programma ronde 3 met diverse sessies

Tijdens de parallelsessies in het middagprogramma komt een grote diversiteit aan onderwerpen aan bod.

Klik hier voor meer informatie


15.35 uur Pauze op de Sustainability Fair
 

16.05 uur Verkiezing MVO Manager van het Jaar 2018

De drie genomineerden Geanne van Arkel (Head of Sustainable Development bij Interface), Jaap Petraeus (Manager Corporate Sustainability bij FrieslandCampina) en Marlijn Simons-Somhorst (Manager Corporate Responsibility & Relations bij Lidl Nederland) pitchen en de aanwezigen bepalen mede door stemming wie de winnaar wordt.

Voor meer informatie zie www.mvomanagervanhetjaar.nl


16.30 uur 'Bridging generations for sustainability'

Als afsluiting van deze editie van het congres gaan we generaties verbinden om de daadkracht te versterken. Dit jaar bestaat zowel de Club van Rome als Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) 50 jaar.

Kees Klomp (directeur van SMO en bekend auteur van boeken op het gebied van de ‘Betekeniseconomie’) en Bas de Leeuw (managing director van World Resources Forum en lid van de Club van Rome) gaan als vertegenwoordigers van beide jubilerende organisaties in dialoog met enkele jongeren o.l.v. Lars Sørensen. Aan bod komen zaken als:
– Delen van ervaringen om de boodschap over te brengen en organisaties en individuen te activeren tot daadkracht
– Hoe kunnen organisaties als Club van Rome en SMO relevant blijven en ook de nieuwe generatie aanspreken.

M.m.v. drie jongeren/ young professionals actief op het gebied van duurzaamheid.


17.15 uur Conclusie en afsluiting
 

17.30 uur Borrel op de Sustainability Fair