Parallelsessies Nationaal Sustainability Congres

Tussen 12:00 uur en 15:30 uur staan er 3 rondes met parallelsessies op het programma. Deze sessies worden ingevuld door de diverse congrespartners en gaan over een grote variëteit aan duurzaamheidsonderwerpen. Deze ‘werkpagina’ geeft een beeld van het programma van deze sessies en wordt steeds geactualiseerd.

Een Wereld van Verschil
Presentatie van Heleen de Coninck, klimaatwetenschapper en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was een van de hoofdauteurs van het IPCC-rapport over of, hoe en waarom we de wereldopwarming tot 1.5 graden zouden moeten beperken. Heleen neemt u mee in de stand van zaken t.a.v. het Parijs akkoord vanuit internationaal perspectief en duidt de collectieve opgave die we als bedrijf en als individu hebben om in de race te blijven voor 1,5 graden. CO2-compensatie is daar ook onderdeel van, maar de ene CO2-compensatie is de andere niet. Marcel Spaas van FairClimateFund leidt u rond in de wereld van de CO2-compensatie, en laat zien dat juist die verleidelijke, goedkope credits schadelijk kunnen zijn. Bij Fairtrade-gecertificeerde CO2-compensatie werkt het anders: de vervuiler betaalt, én hij reduceert. Voor CO2-compensatie geldt: Goedkoop is duurkoop, voor mens het klimaat.
Mensenrechten: van commitment naar invoering
Het onderwerp mensenrechten wordt vaak als complex en overweldigend beschouwd. Dit wordt gevoed door wereldwijde sociale uitdagingen, ingewikkelde (inter)nationale wet- en regelgeving, uitgebreide academische rapporten en maatschappelijke berichten die sterke emoties binnen organisaties en bij stakeholders oproepen. Tegelijkertijd zien we een sterke maatschappelijke vraag richting organisaties voor beleid dat gericht is op inkopen met een bredere ambitie en waarde dan alleen ‘financiële’ kosten en een bedrijfsvoering met respect voor mensenrechten. Steeds meer bedrijven tonen dan ook hun commitment op dit vlak. Maar hoe zorg je ervoor dat deze mensenrechten lens ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd in de bedrijfsvoering? In deze sessie bespreken we met een panel ontwikkelingen en barrières in de implementatie van mensenrechten en komen praktijk voorbeelden aan de orde.
Deelnemers panel:
moderator: Nick de Ruiter (partner Sustainalize)
Pieter van ’t Hoff (senior consultant human rights Sustainalize)
Floor Driessen (head of sustainability, HEMA)
en nog 1 andere bedrijfsfunctionaris
Investeren in biodiversiteit loont
Het wordt steeds duidelijker dat biodiversiteit een van de belangrijkste thema’s van de komende decennia gaat zijn. Nu al worden vele soorten planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan, waarvan bestuivende insecten (pollinators) een treffend voorbeeld zijn. The Pollinators richten zich dan ook op het beschermen van bestuivers en het bijvriendelijk maken van onze steden en platteland. Dat begint al in je eigen achtertuin dus we roepen iedereen op zich bij ons aan te sluiten om zo de grootste beweging ter wereld te worden. Verandering van onderaf, burgers en bedrijven samen. In deze sessie gaan we in op de vraag hoe we als bedrijven ons steentje bij kunnen dragen aan het herstel van ecosystemen.
Partnering for Progress
Sociale ondernemingen/startups en multinationals bundelen regelmatig hun krachten: door het combineren van bijvoorbeeld creativiteit, klantgroepen, financiële of distributiekracht kunnen ze samen duurzame proposities in de markt zetten. De vorm varieert van gerichte projecten, tot launching customers, corporate venturing en zelfs overnames. Maar hoe lukt het de belangen van beide partners in evenwicht te houden? Welke rol spelen de values van de bedrijven daarbij? Wat zijn de uitdagingen en succesfactoren? Wouter Scheepens gaat het gesprek aan over deze vragen op basis van eerste inzichten uit zijn onderzoeksproject.
IT : de oplossing voor Europa komt uit Afrika
Voor veel Afrikanen is een baan als software developer de snelste route uit de armoede. Talent, een goede opleiding, een laptop en internetverbinding is alles wat deze jongeren nodig hebben om vanuit Afrika mee te doen aan de internationale arbeidsmarkt. Eén obstakel blijkt echter lastig te overwinnen voor Afrika’s slimste geesten: de scepsis van Westerse bedrijven. Die zitten te springen om IT-talent, maar slaan Afrika nog vaak over in hun zoektocht naar software developers.
Vijf Nederlandse softwarebedrijven willen Europese bedrijven laten eraren dat scepsis voor ‘Software made in Africa’ misschien begrijpelijk is, maar lang niet altijd terecht. Incentro, Competa, Tunga, Trinity en Caspar Coding hebben kantoren in Kenia, Oeganda en Ghana. Van daaruit bedienen ze hun klanten in zowel Afrika als Europa. Bovendien leiden ze nieuwe softwaretalenten op.
Zo lossen Europese bedrijven hun tekort aan software developers op en helpen ze tegelijk met de opbouw van de middenklasse in Afrika. Het project wordt gesteund door MVO Nederland: de netwerkorganisatie voor duurzame bedrijven.
Kunnen warenhuizen het duurzaamheidspotentieel ontsluiten in de mode industrie?
In de afgelopen 10 jaren is er veel focus op de relatie tussen modemerken en hun directe supply chain geweest. Logisch, want er ligt hier veel winst te behalen. Gezien warenhuizen, zoals de Bijenkorf, niet zelf produceren, zijn ze niet mee genomen in de verduurzaming van de supply keten. Dit terwijl zij één van de belangrijkste klanten voor veel merken zijn. Kunnen warenhuizen de sleutel zijn om de keten te verduurzamen?
De Bijenkorf gelooft hierin en neemt je mee in hun visie naar een duurzame toekomst en hun duurzaam ondernemen strategie.
Bewust Zijn | Ondernemen | Impact
Is progress haalbaar als we een maatstaf benoemen tot doel? Moeten we fundamenteel anders gaan denken? Wat betekent ondernemen dan? Wat is het belang van waarden zoals inclusiviteit, welvaart, groei, geluk, integriteit en vertrouwen? Hoe belangrijk is het bewust zijn voor leiderschap? Welke rol hebben ondernemingen (profit en non profit), burgers, overheden en niet te vergeten de wetenschap? Gaat ondernemen alleen over winst of over de winst voor alle stakeholders? In een interactieve sessie gaan we op zoek naar mogelijke inzichten die kunnen leiden tot impact om de daadwerkelijke progress te kunnen maken. Jacqueline Scheidsbach, directeur Impact Centre Erasmus, neemt u mee in modellen rond impact. Gert Koot, programma manager van hét executive program rond de betekeniseconomie, leidt de discussie via een aantal stellingen.
Businesscases: CO2 compensatie via herbebossing
Land Life Company is gespecialiseerd in herstel van de natuur, met name in semi-aride gebieden waar de natuur niet meer vanzelf terug kan komen. Een groeiend deel van onze klanten zijn bedrijven die onze propositie gebruiken om middels herbebossing bijvoorbeeld hun CO2 uitstoot te compenseren.
De echte impact van herbebossing is vele malen groter dan de carbon footprint van de klant: herstel van bodem, habitat en ecosystemen, regeninfiltratie, verkoeling en genereren van inkomen voor locale communities. In deze sessie laten we door middel van diverse businesscases zien wat onze klanten inspireert om te investeren in onze projecten.
Meet the B Corps Panel
Tijdens deze sessie zal Marilou van Golstein Brouwers (Triodos Bank), een paneldiscussie modereren met drie B Corporations. Want hoe maak je Progress meetbaar, tastbaar, actiegericht en wat betekent het om een B Corp te worden? Dat zijn de vragen waar Marilou van Golstein Brouwers zich samen met de drie B Corps Seepje (Jasper Gabriëlse, mede-oprichter), De Smaakspecialist (Maarten de Leng, directeur Commercie & Duurzaamheid) en Swink (Niels van Buren, algemeen directeur) over zal buigen. Een concrete, interactieve sessie die meer zicht geeft op drie verschillende bedrijven die een positieve en duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij en B Corp daar als tool voor inzetten.
Aan de slag met de Sustainable Development Goals: leren van praktijkvoorbeelden van koplopers
Je bent niet langer een buitenstaander als je de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) integreert in je bedrijfsvoering. Steeds meer bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties nemen SDGs op in hun beleid. Om het realiseren van deze doelstellingen te versnellen, zorgt het SDG Charter Nederland dat organisaties elkaar kunnen vinden en versterken rondom de SDGs. Dit doen ze door offline en online gelegenheden te bieden voor het delen van expertise, innovaties en oplossingen. Tijdens deze sessie geeft Maresa Oosterman als directeur van het SDG Charter Nederland inzicht in hoe dat werkt. Daarnaast zal Sandra Pellegrom (Nederlands SDG Coördinator) aangeven hoe we ervoor staat in Nederland op het gebied van de SDGs. Daarna gaan we in gesprek met twee koplopers (Michaël Wilde , directeur Bionext (tbc) en Brechtje Spoorenberg, MVO Manager KPN) over hoe zij de SDGs leidend laten zijn in hun bedrijfsvoering en strategie. Het laatste kwartier heeft u de mogelijkheid om zelf vragen
te stellen over waar u binnen uw organisatie tegenaan loopt.
Leuk duurzaamheidsverslag, maar bestaat je organisatie over 10 jaar nog?
Duurzaamheid en impact: de meeste organisaties doen er wel ‘iets’ mee. Maar is het ook echt onderdeel van je strategie? Heb je zicht op je netto impact, en (klimaatgerelateerde) risico’s en kansen? En op de (financiële) implicaties als je daar niet tijdig op anticipeert? Bestaat je organisatie over 10 jaar nog? Duurzaamheid en impact zijn niet meer ‘iets voor erbij’, maar cruciaal in bedrijfsstrategie voor
toekomstbestendige organisaties. En dat vraagt om betere informatie, (accountants) controle, en moedig leiderschap. Hoe maak je die
switch? Met ons impactrisico-en-kansenmodel en inspirerende praktijkvoorbeelden bieden we handvatten om je organisatie future-proof te maken.
Natuur-inclusief bouwen
Als bouwbedrijf en gebiedsontwikkelaar heeft Heijmans de opgave om een gezonde leefomgeving voor de mens te realiseren. Het wordt steeds duidelijker dat de aanwezigheid van natuur hiervoor cruciaal is. Werken aan herstel van natuur en biodiversiteit is onderdeel van onze kernopgave. Dit doen we door ‘Natuur-inclusief’ te bouwen en brengen daarmee mens en natuur weer met elkaar in verbinding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden laten we zien hoe we dit in de praktijk realiseren.
Spreker:  Jan Willem Burgmans, Senior Adviseur Landschap en Ecologie, Heijmans
PM
“Hoe kan een bank samen met vastgoedbeleggers positief bijdragen aan klimaatverandering?
Hein Wegdam, Directeur Duurzaamheid en Innovatie Real Estate Finance, geeft een beeld hoe kan een bank samen met vastgoedbeleggers positief kan bijdragen aan klimaatverandering. ING helpt haar klanten bij het reduceren van het werkelijk energieverbruik in gebouwen.
SBI: Kennis delen in plaats van kennis=macht!
Centraal in deze sessie staan de uitdagingen en eerlijke ‘worstelingen’ van bedrijven op het gebied van sustainability en communicatie hierover richtig haar klanten en consumenten.  Op basis van diepgaand en uitvoerig onafhankelijk onderzoek van meer dan 50 000 interviews onder consumenten, worden duurzaamheid, branding en communicatie van tal van Nederlandse consumentenmerken in kaart gebracht en geanalyseerd. Onder andere Nestle en CocaCola zullen in deze sessie toelichten welke stappen zij vanuit hun merken hebben gedaan op weg naar transparantie en verantwoordelijkheden, op het niveau van de consument. Met medewerking van:
SBI Benelux: Ruud Koornstra, Annemarije Tillema
Nestle: Martine Olijslagers- Kuip
CocaCola: Kirsten van Zandwijk
Hoe de overheid (financieel) steun biedt bij verantwoord ondernemen
De Nederlandse overheid biedt (via RVO.nl) ondernemers financiële en inhoudelijke ondersteuning aan om maatschappelijke risico’s, zoals kinderarbeid in hun productieketen in kaart te brengen. Zo kunnen ondernemers subsidie aanvragen bij het Fonds Bestrijding Kinderarbeid of bij het Fonds Verantwoord Ondernemen voor het doorlichten van hun productieketen. In deze sessie zullen RVO-adviseurs dieper ingaan op deze fondsen, op het concept due dilligence en hoe dit werkt in de praktijk.
Sprekers:
Anne Kempers (Programmaleider Fonds Bestrijding Kinderarbeid bij RVO.nl)
Johannes Borger (Programmaleider Fonds Verantwoord Ondernemen bij RVO.nl)
PM
Building the senses of possibility though future oriented museums and the SDG World Tour
How might we nurture the belief that a planetary transition is possible? The keynote talk by Alexandre da Silva Ferandes Filho (Founding director at MOTI New Planetary Narratives) will focus on what is needed to inspire, empower and connect people around the world to join new narratives that build futures that are trust-driven and sustainable for all. The Museum of Tomorrow and the SDG World Tour will be the showcased as examples of innovative initiatives that use the SDGs as an universal language for a more just and sustainable future.
Museum of Tomorrow is based in Rio de Janeiro, Brazil. The museum focuses on current human impact on the planet and through its exhibitions poses questions to visitors such as how are we going to live on the planet?, How can we co-exist?, What will become of us?, and How will society deal with these tomorrows?”. The SDG World Tour will be sailing to Rio de Janeiro and will dock at the museum.