Just Transition: Investeren in een rechtvaardige en inclusieve klimaattransitie

In lijn met de strategische visie van de Europese Commissie voor klimaatneutraal 2050, wordt er wereldwijd gewerkt aan een rechtvaardige en inclusievere energietransitie, oftewel een ‘Just Transition’. Het gaat hierbij om het versnellen van de overgang naar een duurzame en rechtvaardige energietoekomst, waarbij economische groei, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan met speciale aandacht voor kwetsbare gemeenschappen en werknemers. Marina d’Engelbronner, Partner Human Rights & Social Performance, ERM zal in gesprek gaan met Linda Broekhuizen, Lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking, AIV en Huib-Jan de Ruijter, Co-Chief Investment Officer, FMO om te verkennen hoe deze ‘Just Transition’ er uitziet en de rol van de private sector hierin.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een toonaangevend adviesorgaan op het gebied van buitenlands beleid voor regering en parlement en brengt een  advies uit over een eerlijke en rechtvaardige klimaattransitie. FMO heeft recentelijk een klimaatactieplan gepubliceerd met Just Transition als speerpunt.

Deze sessie biedt een waardevolle gelegenheid om dieper in te gaan op de uitdagingen en kansen van een eerlijke en duurzame overgang vanuit het perspectief van de private sector, en gezamenlijk te ontdekken hoe we kunnen bijdragen aan het bereiken van de klimaatneutrale visie voor 2050.

Op donderdag 23 november 2023 vindt de 22e editie van het Nationaal Sustainability Congres plaats. Het NSC is het langst bestaande duurzaamheidscongres ter wereld en kent een rijke historie met vele hoogtepunten. De deelname prijs bedraagt €395,- excl. BTW per persoon. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Overzicht Nieuws