Jubilerende duurzaamheidsorganisaties in dialoog met de nieuwe generatie

Na de oprichting van de ASN Bank in 1960, zijn de oprichting van de Club van Rome en van Stichting Maatschappij & Onderneming (SMO) in 1968 de eerste mijlpalen in de ‘Tijdlijn van de geschiedenis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Nederland’ (1). Beide organisaties vieren dit jaar hun 50-jarig jubileum. Op het 18de Nationaal Sustainability Congres (8 november) gaan vertegenwoordigers van beide organisaties in dialoog met de ‘nieuwe generatie’.

Kees Klomp (directeur van SMO en bekend auteur van boeken op het gebied van de ‘Betekeniseconomie’) en Bas de Leeuw (managing director van World Resources Forum en een van de drie Nederlandse leden van de Club van Rome) zien er beiden naar uit om te reflecteren op de historie en de huidige betekenis van hun organisatie voor duurzame ontwikkeling.

50 jaar Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO)

SMO werd 50 jaar geleden opgericht met het doel en de ambitie om de maatschappelijke rol en taak van bedrijven te optimaliseren. Lange tijd was het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door bedrijven vooral een deugd. De afgelopen decennia echter hebben maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid zich razendsnel ontwikkeld tot een basisvoorwaarde. Bedrijven werden steeds nadrukkelijker gezien als de mede-veroorzaker én de oplossing van maatschappelijke problemen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn nu niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering.

Met het omarmen van de ‘Betekeniseconomie’ is SMO dit jubileumjaar begonnen aan een nieuw hoofdstuk in haar bestaan. De Betekeniseconomie is het best te duiden als de beweging van bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid niet langer behandelen als manieren om de schade van de bedrijfsvoering te minimaliseren; maar als de manieren om de bedrijfsvoering maximaal maatschappelijk bij te laten dragen. Vooral de nieuwe generatie professionals – Generatie Y – is steeds nadrukkelijker geïnteresseerd in deze duurzaamheid 2.0 waarbij bedrijven tegelijkertijd zakelijke en maatschappelijke waarde creëren, en die hen daarmee naast het obligate inkomens-carrièrepad ook een impact-carrièrepad bieden.

50 jaar Club van Rome

De Club van Rome werd in 1968 opgericht om de mondiale uitdagingen voor de mensheid te begrijpen en oplossingen aan te dragen door middel van wetenschappelijke analyse en communicatie. Het bekendste rapport dat door de Club werd uitgebracht is: “Grenzen aan de Groei” uit 1972. Daarin werd met behulp van computersimulaties en scenario’s duidelijk gemaakt dat er samenhangen bestaan tussen economische groei, grondstoffen en vervuiling. “Duh!” zou je nu zeggen, maar destijds was het baanbrekend nieuws. Het rapport wordt alom gezien als hét begin van de milieubeweging en heeft geleid tot het wereldwijde duurzaamheidsbeleid zoals we dat nu kennen.

Er zijn intussen ook tal van andere denktanks en NGO’s actief. De Club van Rome is drukdoende om met zoveel mogelijk partners de urgentie van duurzaamheid op de agenda te blijven houden. “Weg met kolen, olie en gas, en wel voor 2050” was de simpele boodschap van Jorgen Randers, een van de auteurs van het 1972-rapport, tijdens het jubileumcongres op 18 oktober jl. in Rome. En laten we proberen om normen en waarden, menselijkheid en compassie, weer terug te brengen in het publieke debat, dat veel te ver naar het marktdenken is doorgeslagen. Er is een nieuwe ‘Verlichting’ nodig die ons vrij maakt van het marktdenken. Dat is de boodschap van het nieuwste rapport “Come on”. Met niet alleen maar kennis maar ook met hartstocht wil de Club ertegenaan. Daarvoor is jong en oud nodig. Jongeren betrekken in het werk is een van de speerpunten van de komende jaren. Oplossingen aandragen is mooi, maar echte “influencers” worden is beter.

Dialoog op 18de Nationaal Sustainability Congres: ‘Bridging generations for sustainability’

Het Nationaal Sustainability Congres is sinds 2000 het jaarlijks grootste duurzaamheidscongres in Nederland georganiseerd door adviesbureau Sustainalize en CKC Seminars. Net als de jubilerende organisaties heeft het congres een rijke historie. Tijdens het plenaire slotonderdeel zullen Bas de Leeuw en Kees Klomp namens de jubilerende organisaties in dialoog gaan met drie vertegenwoordigers van de ‘nieuwe generatie’ te weten:

  • Willemijn Brouwer, Sustainability Engagement & Learning Officer bij DSM. Zij is opgenomen in de lijst ‘2018 class of 30 inspiring young leaders’ van GreenBiz.Com
  • Linde Nieman, Masterstudent Klinische Neuropsychologie en voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Opgenomen in de ‘‘Duurzame jonge 100′ lijst van 2018
  • Paul Geurts van Kessel, mede-oprichter van het bedrijf GreenHome en opgenomen in de ‘Duurzame jonge 100′ lijst van 2018. Ook is hij deelnemer aan de sectortafel ‘Gebouwde omgeving’ voor het Klimaatakkoord

Aan bod komen onderwerpen als:

  • Storytelling – het delen van ervaringen om de boodschap over te brengen en organisaties en individuen te activeren tot daadkracht;
  • Relevantie – hoe kunnen organisaties als Club van Rome en SMO relevant blijven en ook de nieuwe generatie aanspreken;
  • Bekrachtiging – hoe slaan we handen in één. Versterken we elkaar en zorgen we samen voor versnelling.

Maar ook: mag de nieuwe generatie nu gaan opruimen wat de oude generatie heeft veroorzaakt of laten liggen?

(1) Klik hier voor de tijdlijn ‘Geschiedenis van MVO in Nederland’

Overzicht Nieuws