Duurzaamheidsontwikkelingen kritisch onder de loep en drastische versnelling en systeemverandering onvermijdelijk

Op 7 november zal het jaarlijkse Nationaal Sustainability Congres (NSC) weer plaatsvinden in Den Bosch. Dit jaar zal het thema – People, Planet, Progress – een variatie zijn op het triple P-concept (People, Planet, Profit) van duurzaamheidsgoeroe John Elkington, die onlangs, 25 jaar na de introductie van het concept, inziet dat zijn concept een drastische herziening nodig heeft. Hij publiceerde er een artikel over in Harvard Business Review.

In de afgelopen jaren is rondom het thema duurzaamheid meer begrip, bewustwording en recent zelfs meer urgentie ontstaan. Op 7 november zal in het bijzijn van zo’n 500 duurzaamheidsexperts de stand van zaken kritisch onder de loep worden genomen. Het Nederlandse bedrijfsleven draagt inmiddels bij aan duurzame ontwikkeling, de kaders zijn gesteld in het overheidsbeleid, maar is het genoeg, wat is er in de toekomst realistisch haalbaar? Kunnen we de door de VN geïntroduceerde Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030 succesvol realiseren als we op dezelfde voet doorgaan? Systeemveranderingen lijken noodzakelijk voor een duurzame wereld.

Recentelijk besloot de Business Roundtable, een club van prominente decision makers uit het Amerikaanse bedrijfsleven dat bedrijven die zich alleen maar richten op het creëren van aandeelhouderswaarde niet meer van deze tijd is. Focus op alle belanghebbenden is cruciaal, en dat betreft niet alleen werknemers en klanten maar ook de maatschappij als geheel. Toch wordt door Nederlandse beleidsmakers de economische groei en het Bruto Nationaal Product nog steeds centraal gesteld.

Dagvoorzitter Lars Sørensen en Ruud Koornstra (Energiecommissaris van Nederland) openen het congres waarbij ze prikkelend beschouwen hoe Nederland het doet op het gebied van duurzaamheid: wat doen we goed in Nederland en wat kan beter? Dit alles afgezet tegen andere landen.

Sprekers gedurende de dag zijn onder andere Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Mihela Hladin Wolfe (Director of Environmental Initiatives – EMEA bij Patagonia),  Frans Keurentjes (bestuursvoorzitter en voorzitter RvC, FrieslandCampina) en Geraldine Leegwater (Voorzitter Beleggingscommissie ABP).

Tevens zal tijdens het congres de ‘MVO Manager van het Jaar verkiezing’ plaatsvinden. De genomineerden zijn: Sander Dekker (Manager Sustainability bij Van Oord), Jolanda Soons -Dings (Sustainability Program Leader Lamb Weston / Meijer) en Arnoud van Vliet (Manager CSR & Quality Zeeman).

Speciale 20e jubileumeditie NSC – 17 november 2020

Het NSC is wereldwijd het langst bestaande duurzaamheidscongres en zal in 2020 – met nog 10 jaar te gaan voor het behalen van de SDG’s, haar 20-jarig bestaan feestelijk inluiden met sprekers als onder andere Paul Polman (voorzitter van de International Chamber of Commerce, vice-voorzitter van VN Global Compact en voormalig bestuursvoorzitter van Unilever), Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu) en Wiebe Draaijer (bestuursvoorzitter Rabobank).  Tevens wordt stil gestaan bij het 20 jaar geleden, op verzoek van het kabinet, uitgebrachte advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met als titel ‘De Winst van Waarden’.

Over Nationaal Congres Sustainability

Het Nationaal Sustainability Congres wordt sinds 2000 georganiseerd en is in Nederland het grootste en meest relevante evenement op het gebied van duurzaamheid. Het NSC geeft jaarlijks een overzicht van de meest innovatieve en inspirerende initiatieven, ervaringen en plannen in het kader van duurzaamheid en wordt georganiseerd door adviesbureau Sustainalize en CKC Seminars.

Zie voor het volledige programma van het congres, historie en achtergronden:
https://www.sustainability-congres.nl/

Overzicht Nieuws