Compliance, Impact & Beyond: De juiste aanpak voor de CSRD materialiteitsanalyse

CSRD is een rapportageverplichting en daarmee een compliance vraagstuk. De achterliggende ambitie is echter veel groter en gaat over het toekomstbestendig maken van bedrijven en verduurzaming van de maatschappij als geheel. Wij helpen bedrijven het ‘vinkje’ te halen, maar ook om de dialoog te starten over de strategische implicaties (risico’s en kansen) van de duurzame revolutie. De eerste stap is het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse. De uitkomsten van de materialiteitsanalyse hebben grote invloed op alle elementen van het CSRD rapport dat  moet worden gepubliceerd, zowel qua omvang als qua inhoud.

Tijdens deze sessie starten we met een bespreking van het belang van de dubbele materialiteitsanalyse binnen de CSRD rapportage, om vervolgens over te gaan tot een onderbelicht thema: de keuzes die organisaties kunnen (en moeten) maken rondom de manier waarom zij deze analyse willen vormgeven. De wet stelt weliswaar kaders, maar er blijft veel ruimte over om zelf in te vullen. Quirin Niessen, Principal Consultant, Kyden bespreekt de keuzeopties en onderzoeken – in interactie met het publiek – welke afwegingen meespelen bij deze dilemma’s.

Op donderdag 23 november 2023 vindt de 22e editie van het Nationaal Sustainability Congres plaats. Het NSC is het langst bestaande duurzaamheidscongres ter wereld en kent een rijke historie met vele hoogtepunten. De deelname prijs bedraagt €395,- excl. BTW per persoon. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Overzicht Nieuws