Mei 1998: Rabobank jubileumcongres legt de kiem voor Nationaal Sustainability Congres

In 1998 vierde de Rabobank haar 100-jarig bestaan. In mei van dat jaar, nu 20 jaar geleden, organiseerde Rabobank een internationaal 2-daags congres met als titel ‘Sustainability – choices and challenges for future development’. Dit eerste congres over duurzaamheid in Nederland was de inspiratiebron voor het oprichten van het Nationaal Sustainability Congres (NSC) met een eerste editie in maart 2000.

De Rabobank had onder leiding van Herman Wijffels een nieuw missie statement gedefinieerd waarin de bank ook haar verantwoordelijkheid uitsprak over de ‘environmental aspects of sustainable development’. “Companies that will survive in the 21st century must dor three things: they must excel, they must innovate continuously and they must anticipate change”.

Het congres van de Rabobank werd destijds georganiseerd door Sybren de Hoo. Hij is momenteel bijzonder Hoogleraar ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Innovatie’ aan de Universiteit van Maastricht. Prominent spreker op het congres was John Elkington. Naast bedenker van het woord ‘Sustainability’ introduceerde hij een jaar voor het congres in zijn boek ‘Cannibals with forks’ de triple bottom line: ‘People -Planet – Profit’. Overige sprekers waren onder meer Jacqueline Aloisi de Lardelel (UNEP),  Izaak van Melle, Ernst von Weizsäcker (Wuppertal Institute), Cornelius Herkströter (Shell), Karel Vuursteen (Heineken), Louise Fresco (FAO) en poolreiziger Robert Swan. Herman Wijffels sloot het congres af als bestuursvoorzitter van de Rabobank.

In de maandelijkse nieuwsbrief van de Rabobank (juni 1998) werd verslag gedaan van het congres. Zie hier.

Zie ook de de tijdlijn van de geschiedenis van MVO in Nederland.

 

Overzicht Nieuws