Parallelsessies Nationaal Sustainability Congres

Tussen 12:00 uur en 15:30 uur staan er 3 rondes met parallelsessies op het programma. Deze sessies worden ingevuld door de diverse congrespartners en gaan over een grote variëteit aan duurzaamheidsonderwerpen. Deze ‘werkpagina’ geeft een beeld van het programma van deze sessies en wordt steeds geactualiseerd.

Een Wereld van Verschil
Presentatie van Heleen de Coninck, klimaatwetenschapper en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was een van de hoofdauteurs van het IPCC-rapport over of, hoe en waarom we de wereldopwarming tot 1.5 graden zouden moeten beperken. Heleen neemt u mee in de stand van zaken t.a.v. het Parijs akkoord vanuit internationaal perspectief en duidt de collectieve opgave die we als bedrijf en als individu hebben om in de race te blijven voor 1,5 graden. CO2-compensatie is daar ook onderdeel van, maar de ene CO2-compensatie is de andere niet. Marcel Spaas van FairClimateFund leidt u rond in de wereld van de CO2-compensatie, en laat zien dat juist die verleidelijke, goedkope credits schadelijk kunnen zijn. Bij Fairtrade-gecertificeerde CO2-compensatie werkt het anders: de vervuiler betaalt, én hij reduceert. Voor CO2-compensatie geldt: Goedkoop is duurkoop, voor mens het klimaat.
Mensenrechten: van theorie naar de praktijk
Het onderwerp mensenrechten wordt vaak als complex en overweldigend beschouwd. Dit wordt gevoed door wereldwijde sociale uitdagingen, ingewikkelde (inter)nationale wet- en regelgeving, uitgebreide academische rapporten en maatschappelijke berichten die sterke emoties binnen organisaties en bij stakeholders oproepen. Tegelijkertijd zien we een sterke maatschappelijke vraag richting organisaties voor beleid dat gericht is op inkopen met een bredere ambitie en waarde dan alleen ‘financiële’ kosten. In deze sessie wordt een mogelijke aanpak gepresenteerd en komen praktijkcases aan de orde.
Investeren in biodiversiteit loont
Het wordt steeds duidelijker dat biodiversiteit een van de belangrijkste thema’s van de komende decennia gaat zijn. Nu al worden vele soorten planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan, waarvan bestuivende insecten (pollinators) een treffend voorbeeld zijn. The Pollinators richten zich dan ook op het beschermen van bestuivers en het bijvriendelijk maken van onze steden en platteland. Dat begint al in je eigen achtertuin dus we roepen iedereen op zich bij ons aan te sluiten om zo de grootste beweging ter wereld te worden. Verandering van onderaf, burgers en bedrijven samen. In deze sessie gaan we in op de vraag hoe we als bedrijven ons steentje bij kunnen dragen aan het herstel van ecosystemen.
Partnering for Progress
Sociale ondernemingen/startups en multinationals bundelen regelmatig hun krachten: door het combineren van bijvoorbeeld creativiteit, klantgroepen, financiële of distributiekracht kunnen ze samen duurzame proposities in de markt zetten. De vorm varieert van gerichte projecten, tot launching customers, corporate venturing en zelfs overnames. Maar hoe lukt het de belangen van beide partners in evenwicht te houden? Welke rol spelen de values van de bedrijven daarbij? Wat zijn de uitdagingen en succesfactoren? Wouter Scheepens gaat het gesprek aan over deze vragen op basis van eerste inzichten uit zijn onderzoeksproject.
IT : de oplossing voor Europa komt uit Afrika
Voor veel Afrikanen is een baan als software developer de snelste route uit de armoede. Talent, een goede opleiding, een laptop en internetverbinding is alles wat deze jongeren nodig hebben om vanuit Afrika mee te doen aan de internationale arbeidsmarkt. Eén obstakel blijkt echter lastig te overwinnen voor Afrika’s slimste geesten: de scepsis van Westerse bedrijven. Die zitten te springen om IT-talent, maar slaan Afrika nog vaak over in hun zoektocht naar software developers.
Vijf Nederlandse softwarebedrijven willen Europese bedrijven laten eraren dat scepsis voor ‘Software made in Africa’ misschien begrijpelijk is, maar lang niet altijd terecht. Incentro, Competa, Tunga, Trinity en Caspar Coding hebben kantoren in Kenia, Oeganda en Ghana. Van daaruit bedienen ze hun klanten in zowel Afrika als Europa. Bovendien leiden ze nieuwe softwaretalenten op.
Hun gezamenlijk project ‘Software made in Africa’ heeft als doel om bedrijven eran te overtuigen dat je met hoogopgeleide Afrikanen op gelijkwaardig niveau zaken kunt doen. Zo lossen Europese bedrijven hun tekort aan software developers op en helpen ze tegelijk met de opbouw van de middenklasse in Afrika. Het project wordt gesteund door MVO Nederland: de netwerkorganisatie voor duurzame bedrijven.
Kunnen warenhuizen het duurzaamheidspotentieel ontsluiten in de mode industrie?
In de afgelopen 10 jaren is er veel focus op de relatie tussen modemerken en hun directe supply chain geweest. Logisch, want er ligt hier veel winst te behalen. Gezien warenhuizen, zoals de Bijenkorf, niet zelf produceren, zijn ze niet mee genomen in de verduurzaming van de supply keten. Dit terwijl zij één van de belangrijkste klanten voor veel merken zijn. Kunnen warenhuizen de sleutel zijn om de keten te verduurzamen?
De Bijenkorf gelooft hierin en neemt je mee in hun visie naar een duurzame toekomst en hun duurzaam ondernemen strategie.
Bewust Zijn | Ondernemen | Impact
Is progress haalbaar als we een maatstaf benoemen tot doel? Moeten we fundamenteel anders gaan denken? Wat betekent ondernemen dan? Wat is het belang van waarden zoals inclusiviteit, welvaart, groei, geluk, integriteit en vertrouwen? Hoe belangrijk is het bewust zijn voor leiderschap? Welke rol hebben ondernemingen (profit en non profit), burgers, overheden en niet te vergeten de wetenschap? Gaat ondernemen alleen over winst of over de winst voor alle stakeholders? In een interactieve sessie gaan we op zoek naar mogelijke inzichten die kunnen leiden tot impact om de daadwerkelijke progress te kunnen maken. Jacqueline Scheidsbach, directeur Impact Centre Erasmus, neemt u mee in modellen rond impact. Gert Koot, programma manager van hét executive program rond de betekeniseconomie, leidt de discussie via een aantal stellingen.
Businesscases: CO2 compensatie via herbebossing
Land Life Company is gespecialiseerd in herstel van de natuur, met name in semi-aride gebieden waar de natuur niet meer vanzelf terug kan komen. Een groeiend deel van onze klanten zijn bedrijven die onze propositie gebruiken om middels herbebossing bijvoorbeeld hun CO2 uitstoot te compenseren.
De echte impact van herbebossing is vele malen groter dan de carbon footprint van de klant: herstel van bodem, habitat en ecosystemen, regeninfiltratie, verkoeling en genereren van inkomen voor locale communities. In deze sessie laten we door middel van diverse businesscases zien wat onze klanten inspireert om te investeren in onze projecten.
Meet the B Corps Panel
Tijdens deze sessie zal Marilou van Golstein Brouwers (Triodos Bank), een paneldiscussie modereren met drie B Corporations. Want hoe maak je Progress meetbaar, tastbaar, actiegericht en wat betekent het om een B Corp te worden? Dat zijn de vragen waar Marilou van Golstein Brouwers zich samen met de drie B Corps Seepje (Jasper Gabriëlse, mede-oprichter), De Smaakspecialist (Maarten de Leng, directeur Commercie & Duurzaamheid) en Swink (Niels van Buren, algemeen directeur) over zal buigen. Een concrete, interactieve sessie die meer zicht geeft op drie verschillende bedrijven die een positieve en duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij en B Corp daar als tool voor inzetten.
Aan de slag met de Sustainable Development Goals: leren van praktijkvoorbeelden van koplopers
Je bent niet langer een buitenstaander als je de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) integreert in je bedrijfsvoering. Steeds meer
bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties nemen SDGs op in hun beleid. Om het realiseren van deze doelstellingen te
versnellen, zorgt het SDG Charter Nederland dat organisaties elkaar kunnen vinden en versterken rondom de SDGs. Dit doen ze door offline en online gelegenheden te bieden voor het delen van expertise, innovaties en oplossingen. Tijdens deze sessie geeft Maresa Oosterman als directeur van het SDG Charter Nederland inzicht in hoe dat werkt en hoe we ervoor staan in Nederland. Daarna gaan we in gesprek met twee koplopers over hoe zij de SDGs leidend laten zijn in hun bedrijfsvoering en strategie. Het laatste kwartier heeft u de mogelijkheid om zelf vragen te stellen over waar u binnen uw organisatie tegenaan loopt.
Leuk duurzaamheidsverslag, maar bestaat je organisatie over 10 jaar nog?
Duurzaamheid en impact: de meeste organisaties doen er wel ‘iets’ mee. Maar is het ook echt onderdeel van je strategie? Heb je zicht op je netto impact, en (klimaatgerelateerde) risico’s en kansen? En op de (financiële) implicaties als je daar niet tijdig op anticipeert? Bestaat je organisatie over 10 jaar nog? Duurzaamheid en impact zijn niet meer ‘iets voor erbij’, maar cruciaal in bedrijfsstrategie voor
toekomstbestendige organisaties. En dat vraagt om betere informatie, (accountants) controle, en moedig leiderschap. Hoe maak je die
switch? Met ons impactrisico-en-kansenmodel en inspirerende praktijkvoorbeelden bieden we handvatten om je organisatie future-proof te maken.
Inclusief bouwen
PM
PM
PM
sessie over wat de overheid kan doen voor ondernemers die inzicht willen krijgen in de risico’s in hun eigen productieketen
PM