Spreker An Kramer

An Kramer is veranderkundige, docent en organisatie-activist. Zij werkt vanuit haar onderneming Nomadisch Veranderen. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Change Management van de Haagse Hogeschool.  Ze is docent aan masteropleidingen bij de Haagse Hogeschool en SIOO. Ze is als associate verbonden aan De Baak en Twynstra Gudde. In 2017 schreef ze het boek Olifantenpaadjes, organisatieverandering binnendoor en buitenom over de kracht van de informele organisatie.

In haar recente boek Ben jij al activist? Organisatieverandering in de betekeniseconomie stelt An Kramer dat organisaties de actuele maatschappelijke vraagstukken in hun business centraal moeten zetten. Dat is niet afhankelijk van een besluit van de directie of overheidsbeleid. Iedereen in en om organisaties kan activist zijn, ongeacht positie of rol. Het vraagt initiatief en samenwerking dwars door grenzen, gedragen door gedeeld engagement. Verandering is dan een collectief proces van zorgvuldig en soms radicaal experimenteren. Activisme is in de visie van An Kramer geen verzet tegen het bestaande, maar een creatieve daad om activistische organisaties en daarmee een duurzame toekomst vorm te geven.

Het kan wel, want het kan anders, is haar motto.

www.nomadischveranderen.nl

Overzicht Nieuws