Parallelsessies 2018

12.00 uur Parallel programma ronde 1 met diverse sessies

A1 - De milieu winst & verliesrekening: waarom, wat, hoe?

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met een milieu winst- en verliesrekening (‘environmental P&L’ of kortweg EP&L). Het levert ze waardevolle inzichten op in hun milieuprestaties en hoe die te verbeteren. Het toepassen en opzetten van een EP&L is echter voor vele organisaties geen vanzelfsprekendheid. De materie is complex en het verzamelen van gegevens is bewerkelijk. Anderen zien onvoldoende toegevoegde waarde van een EP&L. Philips is in 2017 aan de slag gegaan en heeft inmiddels volledig geimplementeerd en gerapporteerd in haar jaarverslag. In deze workshop zullen Michela van Kampen (Philips Innovation Services) en Roel Drost (EcoChain) de deelnemers vertellen over het waarom, wat en hoe van de Philips EP&L. Hierbij zullen de aanpak, resultaten en ‘lessons learned’ centraal staan.


B1 - De zin en onzin over duurzaamheid

We hebben als Westerse bedrijven veel meer impact op het ecosysteem dan we denken. Babette Porcelijn maakt tijdens deze sessie – als initiatiefnemer van ’Think Big Act Now’ en schrijver van het boek ‘De Verborgen Impact’ – inzichtelijk wat er op wereldschaal (Think Big) gebeurt en vertaalt dit naar duurzame oplossingen (Act Now). Neera van der Geest, directeur van FairClimateFund (met een investeringsportefeuille van 7 miljoen euro in klimaatprojecten), belicht de zin en onzin van CO2-compensatie. Waarom variëren de prijzen van CO2-compensatie zo? Hoeveel zou ik moeten betalen voor een ton CO2-compensatie? En wat is de impact en additionaliteit van Fairtrade CO2-compensatie?


C1 - Sustainable MBA in One hour

In één uur zullen Paul van Ruiten en Annick Schmeddes, de organisatoren van Sustainable MBA in One Day (2de editie op 29 november 2018), de need-to-know boeken in duurzaamheid behandelen. Krijg dus nu al de primeur! Met leuke kennisquiz!


D1 - Drawdown in Nederland

Een groeiende bedrijvencoalitie is aan de slag met de baanbrekende klimaatoplossingen van Project Drawdown (zie het plenaire programma met keynote Chad Frischmann). De Drawdown Coalitie heeft één gezamenlijk doel: het oplossen van klimaatverandering. Climate Cleanup is een groep ondernemende mensen die invulling geeft aan een specifieke categorie ‘Drawdown Oplossingen’: methodes om grootschalig CO2 vast te leggen. Climate Cleanup heeft samen met Maurits Groen het initiatief om het boek Drawdown ook in Nederland uit te geven. Daar blijft het niet bij, zij willen verder gaan met ook het daadwerkelijk implementeren van de Drawdown oplossingen in Nederland. En dat behelst veel meer dan de energietransitie. Zo staat op de derde plaats van de honderd het voorkomen van voedselverspilling. Op zes staat het opleiden van meisjes. Het mooie is dat allerlei bestaande organisaties en bedrijven door Drawdown worden versterkt en verenigd. Chad Frischmann vertelt in deze sessie hoe over heel de wereld ‘Drawdown hubs’ ontstaan. Hoe kunnen Nederlandse bedrijven Drawdown gebruiken om gezamenlijk te werken aan klimaatoplossingen? Er is uitgebreid ruimte voor vragen.


E1 - De Sustainable Development Goals in de praktijk: leren van praktijkvoorbeelden van koplopers

In toenemende mate zijn bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen aan het integreren in hun strategie. Om het realiseren van deze doelstellingen te versnellen, zorgt het SDG Charter Nederland dat organisaties elkaar kunnen vinden en versterken rondom de SDGs. Dit doen ze door organisaties offline en online gelegenheden te bieden om hun expertise, innovaties en oplossingen te delen. Tijdens deze sessie geeft Maresa Oosterman als directeur van het SDG Charter Nederland inzicht in hoe dat werkt en hoe we ervoor staan in Nederland. Daarna gaan we in gesprek met twee koplopers over hoe zij de SDGs integreren in de bedrijfsvoering. Het laatste kwartier heeft u de mogelijkheid om zelf vragen te stellen over waar u binnen uw organisatie tegenaan loopt.


12.45 uur Lunchpauze op de Sustainability Fair
 

14.00 uur Parallel programma ronde 2 met diverse sessies

A2 - MVO Prestatieladder klimt in de SDG’s.

De MVO Prestatieladder biedt een duidelijke structuur om Sustainable Development Goals te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie en op eigen schaal impact te maken op de Global Goals. Tijdens deze inspirerende sessie heeft u de mogelijkheid om in de keuken te kijken bij koplopers op het gebied van MVO. Hoor hoe ze de MVO Prestatieladder inzetten en welke mogelijkheden de nieuwe koppeling met de sdg’s bieden.

onder leiding van Lars Sørensen, o.a. initiatiefnemer van de SDG Supporters Club.


B2 - Hoe kunt u de niet-financiële data van uw organisatie effectief beheren?

In de dynamische en onvoorspelbare wereld waarin we leven is de relevantie van hoogwaardige, niet-financiële data niet meer te ontkennen en dat wordt onderkent door een groot aantal organisaties. Niet-financiële informatie is niet alleen cruciaal voor het meten van vooruitgang met betrekking tot strategische doelstellingen maar ook voor het informeren en betrekken van stakeholders over de prestaties van de organisatie.

Tijdens deze engelstalige workshop zal Arco ten Klooster u meenemen in hoe u zo effectief mogelijk niet-financiële data kunt organiseren en stroomlijnen in uw organisatie. Door meer dan 20 jaar ervaring in het beheren en controleren van niet-financiële data heeft Arco dé expertise en kennis op het gebied van de do’s en don’ts voor hoogwaardige, niet-financiële data. Dr. Manfred Heil, CEO van WeSustain en software-expert op het gebied van verslaggeving, zal daarnaast bespreken wat essentieel is bij het effectief gebruiken van digitale, niet-financiële oplossingen voor datamanagement en hoe dit bijdraagt aan adequate processen. Neem deel aan de discussie en raak vertrouwd met verschillende de opties om de kwaliteit en verslaggeving omtrent uw data te verbeteren.


C2 - Meet the B Corps

Tijdens deze sessie zal serial entrepreneur Leen Zevenbergen (CEO van Solarus en co-founder B Lab Europe), een mooie paneldiscussie modereren met 3 B Corps bedrijven. Want duurzaam denken en doen is 1 ding, maar hoe maak je het meetbaar, tastbaar en actiegericht en wat betekent het om een B Corp te zijn? Dat zijn de vragen waar Leen zich samen met 3 B Corps (Alfa Accountants, Farmbrothers en BR-ND) over zal buigen. Kortom een concrete, interactieve sessie die meer zicht geeft op bedrijven die het verschil maken en richting geven aan de nieuwe economie en B Corp als tool daarvoor inzetten.


D2 - Toyota Environmental Challenge 2050 – Prepare our Future En hoe ik als organisatie hierop mee kan liften, om stappen kan maken met duurzame mobiliteit.

Toyota is onlangs weer uitgeroepen tot het meest duurzame automerk ter wereld. Wat houdt dat in en waarom doet Toyota dat? Hoe doet Toyota dat? Wat zijn eigenlijk de uitdagingen van schoon vervoer in Nederland? Welke learnings kan ik hier voor mijn organisatie uit halen? En, wat kan Toyota hierin voor mijn organisatie betekenen?

Benieuwd? We inspireren je graag over de wereldwijd bekende Toyota-way en hoe je die kan gebruiken om duurzame mobiliteit in jouw organisatie verder te brengen.

Daarnaast zal Toyota zal op de expo ook de waterstofauto presenteren!


E2 - Partnerships initiëren in Digital for Development ter realisatie van de SDG’s

In deze workshop wordt gepresenteerd hoe samenwerking tussen de private sector en ontwikkelingshulp kan bijdragen tot het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De lessen die hieruit geleerd kunnen worden en succesverhalen worden gepresenteerd door Close the Gap (sociale onderneming actief in digital for development), Settlemint (internationale leider op vlak van blockchain solutions) en Via Don Bosco (NGO actief in de onderwijssector).


F2 - Zero Waste: niet dromen, maar doen!

Afval scheiden zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Ook in de werkomgeving. Toch blijkt de implementatie in de praktijk een stuk lastiger te zijn en ervaren vele bedrijven diverse obstakels in hun streven naar “Zero Waste”.

Willem Sterkenburg en Jef Driezen van Renewi nemen u tijdens deze sessie mee in hun wereld, waarin afval niet bestaat. Zij zullen enerzijds aantonen hoe een gestructureerde aanpak van de inzet van inzamelmiddelen kan leiden tot een vermindering van het percentage restafval. Anderzijds nemen zij u mee in het afvalbewustwordingsprogramma van Renewi. Dit programma heeft als doel om medewerkers bewuster te maken van de waarde van afval en hen te motiveren om afval in de werkomgeving goed te scheiden. De combinatie van het goed faciliteren en communiceren is essentieel in het streven naar “Zero Waste”.

Renewi Nederland is Zero Waste partner van het Nationaal Sustainability Congres 2018.


14.45 uur Wisselen van zaal
 

14.50 uur Parallel programma ronde 3 met diverse sessies

A3 - CO2 beprijzing; wat kun je ermee en hoe doe je dat?

De druk op het beprijzen van CO2 uitstoot neemt toe. Zowel vanuit de overheid, financiële markten alsook klanten is er een beweging aan het ontstaan dat CO2-beprijzing niet alleen meer zou moeten gelden voor de grote uitstoters onder het Europese emissiehandelssysteem ETS maar ook voor een bredere groep bedrijven. Bedrijven die hier al op voorsorteren en (intern) al werken met CO2-beprijzing, merken dat het de organisatie toekomstbestendiger maakt omdat investerings- en innovatiebeslissingen gericht zijn op de onvermijdelijkheid dat de vervuiler meer zal gaan betalen. Maar hoe zet je een dergelijk systeem op? En wat kun je dan vervolgens met de uitkomsten? Vragen die we met elkaar gaan beantwoorden in deze interactieve workshop van MVO Nederland en een aantal partners die al ervaring hebben.


B3 - De Sustainable Product Footprint en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Tijdens deze sessie zal de ‘Sustainable Product Footprint’ gepresenteerd worden met een Philips showcase.

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut en SGS Search hebben de Sustainable Product Footprint ontwikkeld en toegepast bij o.a. een refurbished MRI scanner van Philips en een kraancabine van Merford Cabins. De Sustainable Product Footprint bevat o.a. een circulaire product score, Health productscore en een environmental product score. Het NDI en SGS Search vertellen hoe deze methode wereldwijd generiek kan leiden tot het certificeerbaar maken van maatschappelijk verantwoord inkopen.

De Sustainable Product Footprint is onderdeel van het Global Sustainable Enterprise System


C3 - Sustainability Leadership

Duurzame daadkracht vergt leiderschap.
Om de inspiratie van deze dag daadwerkelijk in acties om te kunnen zetten, is het nodig om eerst bewust stil te staan. Op basis van een theoretisch kader biedt Oscar David in deze sessie ruimte voor reflectie en coaching, zodat je de volgende dag sterker als duurzaam leider de verandering in gang kunt zetten die jij/je organisatie wilt bereiken.
Doel is om jouw ontwikkeling als inspirerend leider op het gebied van sustainability een boost te geven.


D3 - Duurzaam mobiliteitsgedrag veranderen doe je zo!

Joris Smulders (partner bij BusinessConcern) geeft je in deze workshop een inkijk in de wetenschappelijke gedragsveranderingsmethodiek OBM (Organisational Behavior Management) en vertelt hoe deze methodiek in de praktijk wordt toegepast bij verschillende klanten zoals Accenture, Arcadis, a.s.r. en DuraVermeer. Ook introduceert Joris de app NXTSTAPP. Deze nieuwe app helpt je duurzamer te reizen. Door inzicht te geven in al je dagelijkse trips en je te belonen voor meer beweging en slimmer en schoner te reizen. Tot slot vertelt Eline Langeveld van NS over haar eigen ervaringen met de NS-Business Card en op welke manier bedrijven gebruik kunnen maken van alle voordelen die deze kaart biedt.


E3 - De SDG's staan voor inclusiviteit, maar zien een belangrijke groep over het hoofd: een Manifest voor gelijke rechten en inclusie van LHBTI's

De Sustainable Development Goals (SDG) worden steeds dominanter in duurzaamheidsland en lijken zelfs te groeien naar de nieuwe taal in duurzaamheid voor investeerders, bedrijven en overheden. Met alle voordelen van de SDG’s zien we dat sommige onderwerpen onvoldoende worden gedekt door deze 17 doelen. De SDG’s bevatten bijvoorbeeld niet expliciet gelijke rechten voor de lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele, interseksuele (LHBTI) community in hun doelen en targets.

In deze workshop zal Bianca Nijhof (vrijwilliger in de Stichting Board of Workplace Pride en Global Sustainability Program Manager bij Arcadis) de business case en urgentie van LHBTI inclusie onderstrepen. Nick de Ruiter van Sustainalize zal daarna de link leggen tussen de LHBTI-agenda en de SDG’s. Door middel van een case study zal inzicht worden gegeven in de kansen en valkuilen in een internationale context.

Aan het begin van de sessie zullen Workplace Pride (WPP), Sustainalize en Alliander een manifest, ondertekend door meer dan 10 bedrijven, overhandigen aan Hugo von Meijenfeldt (SDG Coördinator Nederland bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Mark Reichwein (Senior Beleidsmedewerker voor gelijke rechten van LHBTI’s bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Doe mee en ontdek hoe LHBTI-inclusie uw duurzaamheidsreis kan verbeteren!


15.35 uur Pauze op de Sustainability Fair