Philips Innovation Services en EcoChain partners van 18de NSC

Philips (Innovation Services) en EcoChain zijn partner geworden van het 18de NSC en vertellen in een deelsessie over de Environmental Profit & Loss (EP & L) verklaring die Philips in het jaarverslag over 2017 voor de eerste keer heeft opgenomen.

Philips wil technologische innovatie inzetten als hefboom om de wereld gezonder en duurzamer te maken. Om haar ambitieuze doelstellingen te realiseren heeft Philips in 2016 een programma gelanceerd om te sturen op de verduurzaming van al haar bedrijfsactiviteiten en haar gehele waardeketen. Een van de belangrijkste methoden die worden gebruikt om de uitgangspunten van het bedrijf te bepalen, is een Environmental Profit & Loss (EP & L) verklaring. Hierdoor wordt de milieu-impact van Philips gepresenteerd als een economische waardering. Philips heeft in het jaarverslag over 2017 de EP&L voor het eerst opgenomen. EcoChain heeft hiervoor de berekening gemaakt.

In een deelsessie vertellen Philips Innovation Services en EcoChain meer over deze ontwikkeling.

Lees hier meer.

Overzicht Nieuws