Een Duurzaam Regeerakkoord: kansen grijpen die een duurzame agenda biedt

De dag voor het NSC zijn de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Een belangrijk moment, want die duurzame en inclusieve toekomst komt er alleen als de politiek nu een duidelijke toekomstvisie en -strategie opstelt, waar we met bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en burgers samen aan kunnen bouwen. Daarom roepen zeven koepelorganisaties (SDG Nederland, MVO Nederland, UN Global Compact Network NL, Partos, de NJR, IUCN NL en de 17 SDG Allianties) het nieuwe kabinet op om een duurzaam regeerakkoord op te stellen met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden.

Om weer binnen de ecologische, economische en sociale grenzen te komen, zijn transities nodig die niet op zichzelf staan. Klimaatactie en natuurherstel hebben alleen zin als iedereen mee kan komen; gelijke kansen zijn alleen haalbaar met hersteld vertrouwen en goed onderwijs; een duurzame economie werkt alleen met een vernieuwde arbeidsmarkt en een rechtvaardig ondernemingsklimaat.

Het manifest geeft hiervoor handvatten en uitgangspunten, op basis van brede welvaart en de SDG’s. Het is gericht op alle politieke partijen, en heeft geen politieke kleur of voorkeur. Je kunt het lezen en (als bedrijf) ondertekenen op https://duurzaamregeerakkoord.nl/.

Door de oproep met zoveel mogelijk bedrijven en maatschappelijke organisaties te ondertekenen, tonen we durf en leiderschap, en maken we samen een speerpunt van duurzaamheid, vrede en veiligheid, gelijke kansen, inclusief onderwijs en kwalitatieve banen voor iedereen, betere zorg en een gezonde economie. Het gaat om het grijpen van alle kansen die een duurzame agenda biedt.

In deze sessie bespreekt Judith Maas (directeur SDG Nederland) en Merei Wagenaar (directeur UN Global Compact Network Netherlands) de kersverse uitslag van de verkiezingen. Samen met de deelnemers gaan we bijv. in op de volgende vragen:

  • Welke mogelijke coalities zouden er gevormd kunnen worden en wat betekent dat voor de duurzame toekomstagenda?
  • Hoe kunnen we invloed uitoefenen op de formatie en wat kan jouw rol als bedrijf daarin zijn?
  • Bedrijven zijn vaak ‘purpose driven‘ en denken na over waar ze over 20 jaar willen staan door een visie & missie op te stellen, vaak met bijbehorende duurzaamheidsstrategie. Maar wat is eigenlijk de ‘purpose’ van de BV Nederland? Hoe zorgen we ervoor dat het kabinet verder vooruit durft te kijken dan 4 jaar, en de regie pakt om een richtinggevende toekomststrategie voor Nederland op te stellen, waar we vervolgens in gezamenlijkheid aan kunnen werken?

Op donderdag 23 november 2023 vindt de 22e editie van het Nationaal Sustainability Congres plaats. Het NSC is het langst bestaande duurzaamheidscongres ter wereld en kent een rijke historie met vele hoogtepunten. De deelname prijs bedraagt €395,- excl. BTW per persoon. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Overzicht Nieuws