Catering als waardecreatie voor werkgevers en werknemers

De werkgevers van Nederland zijn goed voor hun werknemers. Ze zorgen dat we niet te veel werken door nette werktijden en voldoende vakantiedagen; dat we goed zitten door de juiste bureaus en stoelen; dat we goeie luchtcirculatie hebben en fijne verlichting. Kortom: ze zetten zich in voor gezonde werknemers. Maar wat nog (veel te) vaak over het hoofd wordt gezien, is de rol die de werkgever heeft in het eetpatroon van zijn werknemers, namelijk via de catering.

Want werkgevers voorzien maar al te vaak in de dagelijkse lunch van hun werknemers. En nu net dáár is ontzettend veel winst te behalen, zowel op gezondheid en productiviteit van werknemers (en daarmee kostenbesparing) als op waardering door werknemers, als op duurzaamheid. In grote lijnen zijn er dus drie redenen om je catering flink onder de loep te nemen en als ‘serious business’ en onderdeel van ‘goed werkgeverschap’ te zien.

Ten eerste: Het besef dat die lunch waarin de werkgever elke dag voorziet, bepalend is voor de gezondheid en productiviteit is er nauwelijks. We kampen met een overgewicht epidemie en de meest voorkomende ziektes zijn voedsel gerelateerd. En toch: Het assortiment van een ‘standaard’ kantine valt grotendeels buiten de richtlijnen gezonde voeding van het Voedingscentrum. Bijna zonder uitzondering bevatten onze kantines een gedeeltelijk snackbar assortiment. Misschien worden veel mensen blij van een gefrituurde hap. Maar behalve een korte termijn bevrediging levert het elke dag eten van een kroket, frikadel of saucijzenbroodje (let wel: op het werk!!!) weinig waarde. Sterker nog: het levert kosten op vanwege ziekte, lunchdips en in termen van duurzaamheid: een hogere milieudruk.

Ten tweede:  Werknemend Nederland, en zeker jongeren, wordt steeds kritischer. Steeds meer wordt bij de selectie van werkgevers ook gekeken naar de meerwaarde van een organisatie voor onze maatschappij; wat ze doet aan duurzaamheid; maar ook wat er gegeten wordt. Waar we vroeger volstonden met een broodje kaas en glaasje melk, zijn we inmiddels zo verwend met overvloed aan keuze en kwaliteit, ongeacht seizoenen, tijd of plaats. Dus ook op ons werk verwachten we echt lekker te kunnen eten. Plus: duurzaam en gezond wordt steeds meer iets dat de consument verwacht, in plaats van dat ze het moet najagen.

Ten derde: Wist je dat voedsel het grootste deel van onze voetafdruk (de impact op de aarde) uitmaakt? En dat je als werkgever daarmee dus een enorme bijdrage kan doen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en doelen zoals CO2 reductie of bijdrage aan biodiversiteit en bodem?

Nog een bonus: Anders portioneren, bereiden en presenteren kan een enorme driver zijn voor minder voedselverspilling voorkomen. Naast duurzaamheidswinst, levert dat ook weer een besparing.

Gezondere en duurzame catering kan dus van kostenpost naar een win-win-win. Dat is precies waar wij ons als Smaackmakers de afgelopen 6 jaar in hebben gespecialiseerd: hoe helpen we werkgevers, restaurants en cateraars naar duurzamer, gezonder en gewaardeerd aanbod. Een paar ingrediënten naar aanleiding van onze ervaringen en lessons learned?

1) Een gedeelde visie op wat duurzame, circulaire, gezonde catering is; 2) Ambities formuleren, concretiseren en meetbaar maken; 3) Romantiek (de jam van de winkel op de hoek) en echte impact van elkaar onderscheiden; 4) De juiste kennis en vaardigheden én intrinsieke motivatie bij het cateringteam; 5) specialistische kennis over duurzame en gezonde keuzes (bij voorkeur via een onafhankelijke partij) als sleutel voor een goed onderbouwd concept; 7) draagvlak is key!

Met schitterende cases in het grote en kleine bedrijfsleven en binnen de overheid, zijn we enthousiast om ook de rest van werkgevend Nederland (meer dan) een nudge in de goede richting te geven, , binnen bestaande contracten óf via begeleiding vanaf de uitvraag naar de markt voor een nieuwe cateraar. Onze tools; onze 10 Future Proof Food Principes©, ons Stappenplan en het Groei Impact Model© (ontwikkeld i.s.m. Albron) helpen daarbij.

Overzicht Nieuws